آخرین اخبار

آثار تاریخی کرمانشاه

آثار پیش از تاریخ

پارینه سنگی

 • گاکیه
 • غارهای بیستون
 • غار قبه
 • پناهگاه ورواسی
 • پناهگاه ورکینی
 • غار وزمه
 • پناهگاه یوان
 • غار دو اشکفت
 • غار کولیان
 • غار مرخیل

نوسنگی و مس سنگی

 • تپه چیا جانی
 • تپه گنج دره
 • تپه سراب
 • تپه آسیاب
 • تپه ورگر
 • تپه قرولی بیستون روستای قرولی

عصر مفرغ و آهن

 • گودین تپه
 • تپه تووه خشکه
 • تپه چغا گاوانه
 • تپه موسایی

لولوبیان

 • سنگ‌نگاره آنوبانی‌نی

دوران ماد و هخامنشی

 • گوردخمه اسحاق‌وند
 • سنگ‌نبشته بیستون
 • دکان داوود
 • گوردخمه سرخ ده
 • گوردخمه صحنه

سلوکیان

 • تندیس هرکول

اشکانیان

 • کتیبه گودرز

ساسانیان

 • تاق بستان
 • طاق گرا
 • شکارگاه خسرو پرویز
 • نیایشگاه آناهیتا
 • کاخ خسرو
 • قلعه یزدگرد
 • پل خسرو
 • پل کهنه
 • فرهاد تراش

پس از اسلام

 • مسجد عبدالله بن عمر

حکومت‌های ملی

صفوی

 • پل کهنه
 • کاروانسری شاه عباسی
 • مسجد چهل‌ستون
 • حمام قدیمی توکل

قاجار

 • تکیه معاون الملک
 • تکیه بیگلر بیگی
 • خانه خواجه باروخ
 • مسجد عمادالدوله
 • مسجد حاج شهباز خان
 • مسجد جامع کرمانشاه
 • مسجد شاهزاده
 • مسجد دولتشاه
 • بیمارستان مسیح
 • بانک شاهی کرمانشاه

پهلوی

 • ساختمان استانداری سابق کرمانشاه
 • ساختمان شهرداری سابق کرمانشاه

مسجد جامع شافعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پرتال تحلیلی و خبری اخبار مرز (مرزنیوز) میباشد.