مدیرکل رسانه های خارجی:
الجریده کویت در ایران خبرنگار رسمی ندارد

مدیرکل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که روزنامه الجریده کویت در ایران خبرنگار رسمی ندارد و تاکنون هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است. مرزنیوز به نقل از ایرنا:«علی رضا شیروی» درباره فردی با نام «فرزاد قاسمی» که خود را خبرنگار روزنامه «الجریده » کویت در ایران معرفی می … ادامه خواندن مدیرکل رسانه های خارجی:
الجریده کویت در ایران خبرنگار رسمی ندارد