مرزبان خادم، مرزنشین حامی

حفاظت از مرزهای سرزمینی هر کشور یکی از مهمترین وظایف و شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه دولت ها به شمار می رود. به گزارش مرزنیوز و به نقل از پایگاه خبری پلیس ؛‌ در نظام جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و غیر نظامی مسئولیت خطیر حفاظت از مرزها را عهده دار هستند. فرماندهی کل … ادامه خواندن مرزبان خادم، مرزنشین حامی