پرونده ویژه؛
معرفی «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری»

«مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» مسئول انجام مطالعات و پژوهش‌ها و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای جامع مرتبط با استراتژي ملی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سیاست خارجی، با رعایت سیاست‌های کلی نظام است. به گزارش مرزنیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری؛ تأسيس این مرکز به … ادامه خواندن پرونده ویژه؛
معرفی «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری»