روابط ایران با همسایگان در 40 سالگی انقلاب
مناسبات تهران – دوحه رو به جلو و در مسیر پیشرفت

تکیه ایران بر اصل ثابت سیاست خارجی در توسعه همکاری با کشورهای اسلامی و همسایگان و درک متقابل میان دو طرف موجب شده تا در دهه چهارم انقلاب، مناسبات با کشور قطر در مسیر پیشرفت قرار گرفته و حرکت روبه جلو داشته باشد. مرزنیوز به نقل از ایرنا:ایران از اولین کشورهایی بود که پس از … ادامه خواندن روابط ایران با همسایگان در 40 سالگی انقلاب
مناسبات تهران – دوحه رو به جلو و در مسیر پیشرفت