نفس سیستان دوباره گرفت

سال هاست وزش توفان و هجوم شن های روان در منطقه سیستان، علاوه بر بروز مشکلاتی در سلامتی، زندگی اجتماعی و معیشت مردم این منطقه را هم با بحران رو به رو کرده است. به طوری که روز گذشته هم میزان ذراتم معلق در هوای سیستان ۳۱ برابر حد مجاز بود. مرزنیوز به نقل از … ادامه خواندن نفس سیستان دوباره گرفت