می گویند آذربایجان غربی در حال حاضر از لحاظ مقدار کشت و تولید این محصول ، رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.کسانی که این استان طولی را می شناسند با محصولات باغی و کشاورزی اش آشنایی دارند شاید بتوانند با اندکی تامل نام این محصول بهشتی را حدس بزنند.

(بیشتر…)